Fotoclub Rooi


 

De fotoclub van Sint-Oedenrode, FotoclubRooi, bestaat 11 jaar. Ze heeft al een aantal jaren gemiddeld 20 à 25 leden. Ondanks het feit dat de club is gevestigd in een relatief kleine plaats is ze ambitieus. In de jaarlijkse Fotobondwedstrijd behaalt ze vaak een bovengemiddelde uitslag. 

FotoclubRooi exposeert jaarlijks in het Atrium van Hof van Rode aan de Deken van Erpstraat te Sint-Oedenrode. Ingang B. 

Het geëxposeerde werk bestaat zowel uit traditionele opnamen als meer experimentele. 

  

Tijdens de expo van oktober 2019 zal de club het beste werk van het afgelopen jaar laten zien. Doordat de afzonderlijke leden volkomen vrij zijn in de keuze van het door hen tentoongestelde materiaal, ontstaat steeds een grote variëteit in het geëxposeerde werk. 


 © Fotofestijn Meierijstad